Ik ga akkoord om deel te nemen aan een of meerdere sensorische tests uitgevoerd door NSF Euro Consultants, NV (hierna “NSF”). Ik verklaar mij akkoord met het volgende:

Mij deelname aan de test(s) is vrijwillig en op eigen risico.

Ik werd geïnformeerd over de aard van de voeding die getest wordt.

Ik ben mij ervan bewust dat het(de) product(en) dat getest (i) wordt mogelijk niet gecommercialiseerd is en (ii) het al dan niet een of meerdere van volgende ingrediënten kan bevatten: pindanoten, noten, soja, eieren, zuivel (kaas, melk, yoghurt, enz.), tarwe, vis en/of schaaldieren, varken, natuurlijke en kunstmatige aroma’s en kleurstoffen, suikers, bewaarmiddelen en/of alcohol en alcoholische drank.

Ik heb geen voedselallergie, voedselintolerantie of dieetbeperkingen met betrekking tot de producten die ik zal beoordelen (met inbegrip van alcohol) en ik ben lichamelijk fit en geschikt om aan deze test deel te nemen.

Ik begrijp en ga akkoord dat NSF de enige eigenaar is van alle rechten, titels en belangen en ontwikkelingen, uitvindingen of ontdekkingen die voortvloeien uit de tests die zullen uitgevoerd worden als beschreven hierna, met inbegrip van en zonder beperking op alle bijhorende intellectuele eigendomsrechten (hierna, “Ontwikkelingen”), en ik ga akkoord om alle rechten, claims en belangen die ik in deze ontwikkelingen zou kunnen hebben over te dragen aan NSF en draag deze rechten bij dezer ook aan NSF over.

U erkent en stemt ermee in dat NSF alle op een directe, geaggregeerde en/of anonieme basis verworven en verzamelde gegevens (hierna, “Data”) van de test(s), mag gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving, voor om het even welk doel, met inbegrip maar niet beperkt tot benchmarking, onderzoek, en/of analytische verwerking, en deze mag delen met derden. De data zullen u niet identificeren als bron van specifieke gegevens, patronen of bevindingen maar ze kunnen wel identiteitsindicatoren bevatten zoals leeftijd, geslacht en geografische locatie. U stemt hierbij in met het gebruik van dit soort gegevens.

Ik onthef en ontsla hierbij NSF, zijn directeurs en personeelsleden, van elke claim, eis, schadeclaim, vergoeding voor verlies of kost van welke aard dan ook die zou voortvloeien uit mijn deelname aan deze test(s), met inbegrip van elke claim voor smaad of inbreuk op de privacy.

Ik heb de wettelijke leeftijd en het recht om in mijn naam een contract aan te gaan. Ik heb onderliggend vrijwaringsformulier gelezen en begrijp de inhoud. Dit vrijwaringsformulier is bindend voor mij, mijn erfgenamen en mijn wettelijke vertegenwoordigers.

Als NSF vaststelt dat het gedrag van een deelnemer ongepast of onaanvaardbaar is, behoudt McCormick zich het recht om deze deelnemer uit de huidige consumententest te verwijderen en uit alle toekomstige te weren.

Gelieve ons privacybeleid te lezen